Domů

„Umění je strom, který má kořen v minulosti, kmen v přítomnosti a korunu v budoucnosti.“
                                                                                                                        Otto František Babler
 
 Odměnou pro dítě za to, že chodí do Primy Pelhřimov je rozvoj kompetencí, možnost se něco nového naučit a zažít, možnost získat pozornost okolí díky umělecké tvořivosti.
 
Uměleckou tvořivostí se:
 • Posiluje vnímání krásy, estetiky, etiky.
 • Zvyšuje vnímavost, chápání a prožívání hudby.
 • Rozvíjí pravá hemisféra, smysl pro harmonii, rytmus, ladění, spontaneita, posílení radosti ze života – děti lépe prospívají i v jiných oblastech života.
 • Posiluje vůle, kázeň, vytrvalost,trpělivost, sebeovládání, koncentrace pozornosti,které jsou důležité pro budoucí práci. Dosahováním stavu flow (úplné ponoření se do činnosti) výkon žáka stoupá až na 500%.
 • Učí efektivnímu využívání času, dochvilnosti, pokoře k lidem i umění.
 • Dosahuje vnitřní motivace, radosti z vykonané práce bez ohledu na odměnu. Žák se snaží dosáhnout vrcholu svých možností.
 • Buduje pozitivní charakter, svědomí, slušnost, čestnost, poctivost, tolerance, spravedlnost, sebepoznávání.
 • Předchází nudě a depresi.
 • Umožňuje a prohlubuje schopnost empatického naslouchání, vedení dialogu, respektu a ohleduplné komunikace.
 • Daří vyvolávat optimismu a dobré náladě. Umění umí mnoho lidí zklidnit.
 • Posiluje ochota a schopnost se celoživotně vzdělávat a rozvíjet.
 • Vibrace, které vznikají při zpěvu, blahodárně působí na celý organismus.