Ceník

Informace k platbě školného poskytujeme při úvodní konzultaci.

Platba školného převodem na účet 2101487830/2010

Do zprávy pro příjemce je nutné vždy
uvést celé jméno a poznámku-školné.

Absence:

Žák platí paušální školné i v případě, že se lekce nezúčastní.
V případě absence lektora jsou dvě možnosti náhrady:
a) lektor poskytne náhradní hodinu v domluveném čase.
b) žákovi je propadlá lekce proplacena zpětně.