NabídkaSólový zpěv

  •  klasický
  •  populární
  •  folklórní
  • individuální hlasové konzultace, příprava k přijímacím zkouškám na SŠ, VŠ
  • hlasová poradna ( Jak přežít hlasovou únavu)
  • skupinové semináře hlasové techniky pro všechny, kteří každodenně namáhají svůj hlas „ Správné nastavení hlasu“ akreditace MŠMT, viz www.vokalsystem.cz

Lektor: Mgr. Kateřina Sluková
Výuka: individuální


Knoflíkový akordeon
Klávesový akordeon
Elektronické klávesové nástroje
Klavír

Lektor: Žaneta Vítová,DiS.
Výuka: individuální  1x za 14 dní


Improvizační workshopy Žanety Vítové    1x za 14dní

Výuka: skupinová (5-8 dětí)

Pro děti ve věku 6-9 a 11-15 let
• rozvinutí všeobecné hudebnosti, rozšiřování rytmických a melodických
dovedností.
• práce v podporující skupině
• rozvíjení imaginace pomocí příběhů, hudební představivosti, sluchové
paměti a kreativity
• používání jakýchkoli hudebních nástrojů, na které se děti právě učí i
hudební vyjadřování bez nástro


 

Hudebníček
 taneční a hudební přípravka pro děti od 5 do 7 let (maximální
počet 5 dětí ve skupině)

Flétnička Amálka
  základy hry na zobcovou flétnu od 5 do 7 let
( maximální počet 5 dětí ve skupině)

Lektor: Mgr.at Mgr. Bohumila Kobrlová


 


Hudební nauka
výuka:  skupinová (max 2 osoby)

                individuální
Příprava k přijímacím zkouškám na SŠ,VŠ


Připravujeme :                   Voice Looping Workshop