O nás

Vážené dámy, vážení pánové, milí studenti,

vítejte na stránkách Prima Pelhřimov. Myšlenka založení spolku Prima
Pelhřimov se zrodila v létě roku 2018. Spolek sdružuje odborníky, kteří se
aktivně věnují umění, zejména výukou zpěvu a hry na hudební nástroje. Největší zájem je o zpěv z řad dětí i dospělých, výuku klavíru, hry na elektronické klávesové nástroje a akordeon.

Studenti si mohou libovolně zvolit kombinace např zpěv a klavír plus hudební nauka. Této možnosti využívají zejména dojíždějící studenti, kteří tak vše zvládnou v jednom dni.

Chceme dát šanci každému, kdo se chce hudebně vzdělávat. Nemáme limity. Výsledky naší společné práce  veřejně prezentujeme na našich koncertech.